החלפת מגופים בעיר

מכרז 02-2015 נוסח ערבות
לצפייה לחץ כאן

מכרז 02-2015 נוסח ערבות

מכרז 02-2015 נוסח ערבות - הורדת קובץ

החלפת מגופים בעיר

מכרז 02-2015 הבהרה מס' 1
לצפייה לחץ כאן

מכרז 02-2015 הבהרה מס' 1

מכרז 02-2015 הבהרה מס' 1 - הורדת קובץ

החלפת מגופים בעיר

מכרז 02-2015 טבלת שליטה ומעקב ומעקב
לצפייה לחץ כאן

מכרז 02-2015 טבלת שליטה ומעקב ומעקב

מכרז 02-2015 טבלת שליטה ומעקב ומעקב - הורדת קובץ

החלפת מגופים בעיר

מכרז 02-2015 פרוטוקול סיור קבלנים רובע השופטים
לצפייה לחץ כאן

מכרז 02-2015 פרוטוקול סיור קבלנים רובע השופטים

מכרז 02-2015 פרוטוקול סיור קבלנים רובע השופטים - הורדת קובץ

צינור מים

מכרז 2/2015 שדרוג צנרת מים ברובע השופטים
לצפייה לחץ כאן

מכרז 2/2015 שדרוג צנרת מים ברובע השופטים

מכרז 2/2015 שדרוג צנרת מים ברובע השופטים - הורדת קובץ

צינור מים

מכרז 2/2015 שדרוג צנרת מים ברובע השופטים
לצפייה לחץ כאן

מכרז 2/2015 שדרוג צנרת מים ברובע השופטים

מכרז 2/2015 שדרוג צנרת מים ברובע השופטים - הורדת קובץ

מד מים

מכרז 1/2015 להתקנה והחלפה של מדי מים – מסמך הבהרות 2
לצפייה לחץ כאן

מכרז 1/2015 להתקנה והחלפה של מדי מים – מסמך הבהרות 2

מכרז 1/2015 להתקנה והחלפה של מדי מים – מסמך הבהרות 2 - הורדת קובץ

מד מים

מכרז 1/2015 להתקנה והחלפה של מדי מים – מסמך הבהרות 1
לצפייה לחץ כאן

מכרז 1/2015 להתקנה והחלפה של מדי מים – מסמך הבהרות 1

מכרז 1/2015 להתקנה והחלפה של מדי מים – מסמך הבהרות 1 - הורדת קובץ

מד מים

מכרז 1/2015 להתקנה והחלפה של מדי מים – רשימת משתתפים
לצפייה לחץ כאן

מכרז 1/2015 להתקנה והחלפה של מדי מים – רשימת משתתפים

מכרז 1/2015 להתקנה והחלפה של מדי מים – רשימת משתתפים - הורדת קובץ

מד מים

מכרז 1/2015 להתקנה והחלפה של מדי מים
לצפייה לחץ כאן

מכרז 1/2015 להתקנה והחלפה של מדי מים

מכרז 1/2015 להתקנה והחלפה של מדי מים - הורדת קובץ

מד מים

מכרז מס 01/2015 להתקנה והחלפה של מד מים
לצפייה לחץ כאן

מכרז מס 01/2015 להתקנה והחלפה של מד מים

מכרז מס 01/2015 להתקנה והחלפה של מד מים - הורדת קובץ