מכרז 06/2017 איתור מנהל רכש קניינות והתקשרויות

מכרז איתור מנהל רכש קניינות והתקשרויות