מכרז 04/2018 מנהל/ת רכש, קניינות והתקשרויות
תנאי המכרז