שדרוג צנרת הביוב וקו מים בפרוייקט גת 2000

מכרז פומבי 6/2012 פרשה טכנית וכתב כמויות 11.10.2012
לצפייה לחץ כאן

מכרז  פומבי 6/2012 פרשה טכנית וכתב כמויות 11.10.2012

מכרז פומבי 6/2012 פרשה טכנית וכתב כמויות 11.10.2012 - הורדת קובץ

שדרוג צנרת הביוב וקו מים בפרוייקט גת 2000

מכרז פומבי 6/2012 תנאי מכרז ונספחיו 11.10.2012
לצפייה לחץ כאן

מכרז פומבי 6/2012 תנאי מכרז ונספחיו 11.10.2012

מכרז פומבי 6/2012 תנאי מכרז ונספחיו 11.10.2012 - הורדת קובץ

שדרוג צנרת הביוב וקו מים בפרוייקט גת 2000

מכרז 6/2012 פרוטוקול סיור קבלנים ונספח 18.10.2012
לצפייה לחץ כאן

מכרז 6/2012 פרוטוקול סיור קבלנים ונספח 18.10.2012

מכרז 6/2012 פרוטוקול סיור קבלנים ונספח 18.10.2012 - הורדת קובץ

שדרוג צנרת הביוב וקו מים בפרוייקט גת 2000

מכרז 6/2012 מסמך הבהרות 1 21.10.2012
לצפייה לחץ כאן

מכרז 6/2012 מסמך הבהרות 1 21.10.2012

מכרז 6/2012 מסמך הבהרות 1 21.10.2012 - הורדת קובץ

שדרוג צנרת הביוב וקו מים בפרוייקט גת 2000

מכרז 6/2012 מסמך הבהרות 2 28.10.2012
לצפייה לחץ כאן

מכרז 6/2012 מסמך הבהרות 2 28.10.2012

מכרז 6/2012 מסמך הבהרות 2 28.10.2012 - הורדת קובץ

ענן ריח

מכרז 5/2012 חוברת 2 כרך א-ב 2.9.2012
לצפייה לחץ כאן

מכרז 5/2012 חוברת 2 כרך א-ב 2.9.2012

מכרז 5/2012 חוברת 2 כרך א-ב 2.9.2012 - הורדת קובץ

ענן ריח

הסכם 5/2012 טיפול במטרדי ריח 2.9.2012
לצפייה לחץ כאן

הסכם 5/2012 טיפול במטרדי ריח 2.9.2012

הסכם 5/2012 טיפול במטרדי ריח 2.9.2012 - הורדת קובץ

ענן ריח

תנאי המכרז 5/2012 טיפול במטרדי ריח 2.9.12
לצפייה לחץ כאן

תנאי המכרז 5/2012 טיפול במטרדי ריח 2.9.12

תנאי המכרז 5/2012 טיפול במטרדי ריח 2.9.12 - הורדת קובץ

ענן ריח

מכרז 5/2012 מסמך הבהרות מס` 4 10.10.12
לצפייה לחץ כאן

מכרז 5/2012 מסמך הבהרות מס` 4  10.10.12

מכרז 5/2012 מסמך הבהרות מס` 4 10.10.12 - הורדת קובץ

ענן ריח

מכרז 5/2012 מסמך הבהרות 1 27.9.12
לצפייה לחץ כאן

מכרז 5/2012 מסמך הבהרות 1 27.9.12

מכרז 5/2012 מסמך הבהרות 1 27.9.12 - הורדת קובץ

ענן ריח

מכרז 5/2012 מסמך הבהרות 1 20.9.12
לצפייה לחץ כאן

מכרז 5/2012 מסמך הבהרות 1  20.9.12

מכרז 5/2012 מסמך הבהרות 1 20.9.12 - הורדת קובץ

ענן ריח

מכרז 5/2012 פרוטוקול סיור קבלנים 2/9/2012 11.9.12
לצפייה לחץ כאן

מכרז 5/2012 פרוטוקול סיור קבלנים 2/9/2012  11.9.12

מכרז 5/2012 פרוטוקול סיור קבלנים 2/9/2012 11.9.12 - הורדת קובץ