קו ביוב בבריכה העירונית

מכרז 10/2013 ביצוע עבודות לשיקום צנרת הביוב בשיטת השרוול 24.10.2013
לצפייה לחץ כאן

מכרז 10/2013 ביצוע עבודות לשיקום צנרת הביוב בשיטת השרוול 24.10.2013

מכרז 10/2013 ביצוע עבודות לשיקום צנרת הביוב בשיטת השרוול 24.10.2013 - הורדת קובץ

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

מכרז 8/2013 ביצוע עבודות לשיקום צנרת הביוב בשיטת השרוול שאולת הבהרה מס׳ 3
לצפייה לחץ כאן

מכרז 8/2013 ביצוע עבודות לשיקום צנרת הביוב בשיטת השרוול שאולת הבהרה מס׳ 3

מכרז 8/2013 ביצוע עבודות לשיקום צנרת הביוב בשיטת השרוול שאולת הבהרה מס׳ 3 - הורדת קובץ

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

מכרז 8/2013 ביצוע עבודות לשיקום צנרת הביוב בשיטת השרוול רשימת משתתפים
לצפייה לחץ כאן

מכרז 8/2013 ביצוע עבודות לשיקום צנרת הביוב בשיטת השרוול רשימת משתתפים

מכרז 8/2013 ביצוע עבודות לשיקום צנרת הביוב בשיטת השרוול רשימת משתתפים - הורדת קובץ

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 8/2013 ביצוע עבודות לשיקום צנרת הביוב בשיטת השרוול
לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 8/2013 ביצוע עבודות לשיקום צנרת הביוב בשיטת השרוול

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 8/2013 ביצוע עבודות לשיקום צנרת הביוב בשיטת השרוול - הורדת קובץ

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

מכרז 8/2013 לבצוע עבודות שדרוג והחלפת קווי מים ברחוב עדולם חוברת 1
לצפייה לחץ כאן

מכרז 8/2013 לבצוע עבודות שדרוג והחלפת קווי מים ברחוב עדולם חוברת 1

מכרז 8/2013 לבצוע עבודות שדרוג והחלפת קווי מים ברחוב עדולם חוברת 1 - הורדת קובץ

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

מכרז 8/2013 לבצוע עבודות שדרוג והחלפת קווי מים ברחוב עדולם חוברת 2
לצפייה לחץ כאן

מכרז 8/2013 לבצוע עבודות שדרוג והחלפת קווי מים ברחוב עדולם חוברת 2

מכרז 8/2013 לבצוע עבודות שדרוג והחלפת קווי מים ברחוב עדולם חוברת 2 - הורדת קובץ

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

הסכם ביצוע מכרז 8/2013 לבצוע עבודות שדרוג והחלפת קווי מים ברחוב עדולם
לצפייה לחץ כאן

הסכם ביצוע מכרז 8/2013 לבצוע עבודות שדרוג והחלפת קווי מים ברחוב עדולם

הסכם ביצוע מכרז 8/2013 לבצוע עבודות שדרוג והחלפת קווי מים ברחוב עדולם - הורדת קובץ

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

מכרז מכרז 8/2013 החלפת קווי מים ברחוב עדולם ג.גולנד מהנדסים 27.8.2013
לצפייה לחץ כאן

מכרז מכרז 8/2013 החלפת קווי מים ברחוב עדולם ג.גולנד מהנדסים 27.8.2013

מכרז מכרז 8/2013 החלפת קווי מים ברחוב עדולם ג.גולנד מהנדסים 27.8.2013 - הורדת קובץ

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

מכרז 8/2013 שדרוג והחלפת קווי מים ברחוב עדולם פרוטוקול סיור קבלנים 2.9.2013
לצפייה לחץ כאן

מכרז 8/2013 שדרוג והחלפת קווי מים ברחוב עדולם פרוטוקול סיור קבלנים 2.9.2013

מכרז 8/2013 שדרוג והחלפת קווי מים ברחוב עדולם פרוטוקול סיור קבלנים 2.9.2013 - הורדת קובץ

הנדסה

מכרז 7/2013 לבצוע עבודות שדרוג צנרת המים והביוב ברחוב השופטים פרשה טכנית
לצפייה לחץ כאן

מכרז 7/2013 לבצוע עבודות שדרוג צנרת המים והביוב ברחוב השופטים פרשה טכנית

מכרז 7/2013 לבצוע עבודות שדרוג צנרת המים והביוב ברחוב השופטים פרשה טכנית - הורדת קובץ

הנדסה

מכרז 7/2013 כתב כמויות – הצעת מחיר Ashoftb1 ג.גולנד מהנדסים 4.8.2013
לצפייה לחץ כאן

מכרז 7/2013 כתב כמויות  – הצעת מחיר Ashoftb1 ג.גולנד מהנדסים 4.8.2013

מכרז 7/2013 כתב כמויות – הצעת מחיר Ashoftb1 ג.גולנד מהנדסים 4.8.2013 - הורדת קובץ

הנדסה

מכרז 7/2013 כתב כמויות – הצעת מחיר Ashoftm1 ג.גולנד מהנדסים 4.8.2013
לצפייה לחץ כאן

מכרז 7/2013 כתב כמויות  – הצעת מחיר Ashoftm1 ג.גולנד מהנדסים 4.8.2013

מכרז 7/2013 כתב כמויות – הצעת מחיר Ashoftm1 ג.גולנד מהנדסים 4.8.2013 - הורדת קובץ