ניקוי שלב א מט"ש

מכרז 04/2014 לאספקת ציוד, ביצוע עבודות והרצה של מתקן לטיפול בשפכים לאיכות קולחין שלישונית, סיור קבלנים
לצפייה לחץ כאן

מכרז 04/2014 לאספקת ציוד, ביצוע עבודות והרצה של מתקן לטיפול בשפכים לאיכות קולחין שלישונית, סיור קבלנים

מכרז 04/2014 לאספקת ציוד, ביצוע עבודות והרצה של מתקן לטיפול בשפכים לאיכות קולחין שלישונית, סיור קבלנים - הורדת קובץ

ניקוי שלב א מט"ש

מכרז 04/2014 לאספקת ציוד, ביצוע עבודות והרצה של מתקן לטיפול בשפכים לאיכות קולחין שלישונית, חוברת 2
לצפייה לחץ כאן

מכרז 04/2014 לאספקת ציוד, ביצוע עבודות והרצה של מתקן לטיפול בשפכים לאיכות קולחין שלישונית, חוברת 2

מכרז 04/2014 לאספקת ציוד, ביצוע עבודות והרצה של מתקן לטיפול בשפכים לאיכות קולחין שלישונית, חוברת 2 - הורדת קובץ

ניקוי שלב א מט"ש

מכרז 04/2014 לאספקת ציוד, ביצוע עבודות והרצה של מתקן לטיפול בשפכים לאיכות קולחין שלישונית, חוברת 1
לצפייה לחץ כאן

מכרז 04/2014 לאספקת ציוד, ביצוע עבודות והרצה של מתקן לטיפול בשפכים לאיכות קולחין שלישונית, חוברת 1

מכרז 04/2014 לאספקת ציוד, ביצוע עבודות והרצה של מתקן לטיפול בשפכים לאיכות קולחין שלישונית, חוברת 1 - הורדת קובץ

ניקוי שלב א מט"ש

מכרז 04/2014 לאספקת ציוד, ביצוע עבודות והרצה של מתקן לטיפול בשפכים לאיכות קולחין שלישונית, טיפול שלישונית
לצפייה לחץ כאן

מכרז 04/2014 לאספקת ציוד, ביצוע עבודות והרצה של מתקן לטיפול בשפכים לאיכות קולחין שלישונית, טיפול שלישונית

מכרז 04/2014 לאספקת ציוד, ביצוע עבודות והרצה של מתקן לטיפול בשפכים לאיכות קולחין שלישונית, טיפול שלישונית - הורדת קובץ

חיבור לתשתיות מים בשכונה הצפונית ורובע הבנים

מכרז 03/2014 יש לשלוח הבהרות לפקס 08-6815414 עד ליום ה-1.05.2014 בשעה 14:00
לצפייה לחץ כאן

מכרז 03/2014 יש לשלוח הבהרות לפקס 08-6815414 עד ליום ה-1.05.2014 בשעה 14:00

מכרז 03/2014 יש לשלוח הבהרות לפקס 08-6815414 עד ליום ה-1.05.2014 בשעה 14:00 - הורדת קובץ

חיבור לתשתיות מים בשכונה הצפונית ורובע הבנים

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, מסמך הבהרות 3
לצפייה לחץ כאן

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, מסמך הבהרות 3

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, מסמך הבהרות 3 - הורדת קובץ

חיבור לתשתיות מים בשכונה הצפונית ורובע הבנים

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, מסמך הבהרות 2
לצפייה לחץ כאן

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, מסמך הבהרות 2

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, מסמך הבהרות 2 - הורדת קובץ

חיבור לתשתיות מים בשכונה הצפונית ורובע הבנים

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, מסמך הבהרות 1
לצפייה לחץ כאן

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, מסמך הבהרות 1

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, מסמך הבהרות 1 - הורדת קובץ

חיבור לתשתיות מים בשכונה הצפונית ורובע הבנים

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, רשימת משתתפים
לצפייה לחץ כאן

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, רשימת משתתפים

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, רשימת משתתפים - הורדת קובץ

חיבור לתשתיות מים בשכונה הצפונית ורובע הבנים

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, פרוטוקול סיור קבלנים
לצפייה לחץ כאן

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, פרוטוקול סיור קבלנים - הורדת קובץ

חיבור לתשתיות מים בשכונה הצפונית ורובע הבנים

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, מודעה לעיתון
לצפייה לחץ כאן

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, מודעה לעיתון

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, מודעה לעיתון - הורדת קובץ

חיבור לתשתיות מים בשכונה הצפונית ורובע הבנים

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, הסכם מכרז
לצפייה לחץ כאן

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, הסכם מכרז

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, הסכם מכרז - הורדת קובץ