חיבור לתשתיות מים בשכונה הצפונית ורובע הבנים

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, חוברת 1
לצפייה לחץ כאן

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, חוברת 1

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, חוברת 1 - הורדת קובץ

חיבור לתשתיות מים בשכונה הצפונית ורובע הבנים

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, כתב כמויות
לצפייה לחץ כאן

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, כתב כמויות

מכרז 03/2014 לביצוע עבודות אחזקת רשת המים, הביוב והניקוז, כתב כמויות - הורדת קובץ

החלפת קווי מים וביוב בשדרות לכיש

מכרז 02/2014 יש לשלוח הבהרות לפקס 08-6815414 עד ליום ה-1.05.2014 בשעה 14:00
לצפייה לחץ כאן

מכרז 02/2014 יש לשלוח הבהרות לפקס 08-6815414 עד ליום ה-1.05.2014 בשעה 14:00

מכרז 02/2014 יש לשלוח הבהרות לפקס 08-6815414 עד ליום ה-1.05.2014 בשעה 14:00 - הורדת קובץ

החלפת קווי מים וביוב בשדרות לכיש

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר מסמך הבהרות 2
לצפייה לחץ כאן

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר מסמך הבהרות 2

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר מסמך הבהרות 2 - הורדת קובץ

החלפת קווי מים וביוב בשדרות לכיש

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר מסמך הבהרות 1
לצפייה לחץ כאן

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר מסמך הבהרות 1

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר מסמך הבהרות 1 - הורדת קובץ

החלפת קווי מים וביוב בשדרות לכיש

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר סיור קבלנים
לצפייה לחץ כאן

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר סיור קבלנים

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר סיור קבלנים - הורדת קובץ

החלפת קווי מים וביוב בשדרות לכיש

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר רשימת משתתפים
לצפייה לחץ כאן

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר רשימת משתתפים

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר רשימת משתתפים - הורדת קובץ

החלפת קווי מים וביוב בשדרות לכיש

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר מודעה לעיתון
לצפייה לחץ כאן

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר מודעה לעיתון

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר מודעה לעיתון - הורדת קובץ

החלפת קווי מים וביוב בשדרות לכיש

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר חוברת 1
לצפייה לחץ כאן

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר חוברת 1

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר חוברת 1 - הורדת קובץ

החלפת קווי מים וביוב בשדרות לכיש

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר חוברת 2
לצפייה לחץ כאן

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר חוברת 2

מכרז 02/2014 לביצוע עבודות פיתוח והחלפת צנרת מים וביוב בתחום העיר חוברת 2 - הורדת קובץ

החלפת מדי מים - דירתיים

מכרז 01/2014 אספקה של מדי מים, חדשים, מוסבים, משופצים ומכוילים
לצפייה לחץ כאן

מכרז 01/2014 אספקה של מדי מים, חדשים, מוסבים, משופצים ומכוילים

מכרז 01/2014 אספקה של מדי מים, חדשים, מוסבים, משופצים ומכוילים - הורדת קובץ

החלפת מדי מים - דירתיים

מכרז 01/2014 אספקה של מדי מים, חדשים, מוסבים, משופצים ומכוילים, תנאי מכרז
לצפייה לחץ כאן

מכרז 01/2014 אספקה של מדי מים, חדשים, מוסבים, משופצים ומכוילים, תנאי מכרז

מכרז 01/2014 אספקה של מדי מים, חדשים, מוסבים, משופצים ומכוילים, תנאי מכרז - הורדת קובץ