החלפת מדי מים - דירתיים

מכרז 01/2014 אספקה של מדי מים, חדשים, מוסבים, משופצים ומכוילים, מסמך הבהרות מס' 1
לצפייה לחץ כאן

מכרז 01/2014 אספקה של מדי מים, חדשים, מוסבים, משופצים ומכוילים, מסמך הבהרות מס' 1

מכרז 01/2014 אספקה של מדי מים, חדשים, מוסבים, משופצים ומכוילים, מסמך הבהרות מס' 1 - הורדת קובץ

החלפת מדי מים - דירתיים

מכרז 01/2014 אספקה של מדי מים, חדשים, מוסבים, משופצים ומכוילים, מסמך הבהרות מס' 2
לצפייה לחץ כאן

מכרז 01/2014 אספקה של מדי מים, חדשים, מוסבים, משופצים ומכוילים, מסמך הבהרות מס' 2

מכרז 01/2014 אספקה של מדי מים, חדשים, מוסבים, משופצים ומכוילים, מסמך הבהרות מס' 2 - הורדת קובץ