דוח איכות המים

על לפי הנחיות הרשות הממשלתית למים ולביוב, התאגיד דוגם באמצעות מעבדה את מי השתייה על בסיס יומי.

תוצאות הבדיקה ודו"ח איכות מים מפורסם באתר מידי שלושה חודשים.
בדיקות איכות המים נערכות על ידי משרד הבריאות ובאחריותו.

מפורסם בזאת מידע על איכות המים המסופקים על ידי מי ק. גת (2008) בע"מ.

דיגום מי השתיה שנעשה ברחבי קריית גת נעשה בהתאם לתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתיה, התשל"ג 2013).

דו"ח איכות מי שתיה לרבעון השלישי לשנת 2019

 מספר דגימות מתוכננותמס' דגימות שבוצעואחוז ביצועמס' דגימות תקינותאחוז דגימות תקינותמס' דגימות חריגותאחוז חריגה
יולי3535100%35100%00%
אוגוסט
2828100%28100%00%
ספטמבר3535100%35100%00%
סה"כ דיגומים9898100%98100%00%

 

ערכים נמדדים

פרמטר נמדדערך מותר על פי התקנותממוצע רבעוניערך מקסימלי נמדדערך מינימלי נמדדהערות
כלור נותר
(מג"ל)
0.1 מינימום – 0.5 מקסימום0.40.50.3בכל נקודות הדיגום בעיר
עכירות
(NTU)

מקסימום 10.320.80.2בכל נקודות הדיגום בעיר
קוליפורמיםקטן מ-1קטן מ-1קטן מ-1

דו"ח איכות מי שתיה לרבעון השני לשנת 2019

 מספר דגימות מתוכננותמס' דגימות שבוצעואחוז ביצועמס' דגימות תקינותאחוז דגימות תקינותמס' דגימות חריגותאחוז חריגה
אפריל3535100%35100%00%
מאי
2828100%28100%00%
יוני2828100%28100%00%
סה"כ דיגומים9191100%91100%00%

 

ערכים נמדדים

פרמטר נמדדערך מותר על פי התקנותממוצע רבעוניערך מקסימלי נמדדערך מינימלי נמדדהערות
כלור נותר
(מג"ל)
0.1 מינימום – 0.5 מקסימום0.420.60.2בכל נקודות הדיגום בעיר
עכירות
(NTU)

מקסימום 10.290.80.1בכל נקודות הדיגום בעיר
קוליפורמיםקטן מ-1קטן מ-1קטן מ-1

דו"ח איכות מי שתיה לרבעון הראשון לשנת 2019

 מספר דגימות מתוכננותמס' דגימות שבוצעואחוז ביצועמס' דגימות תקינותאחוז דגימות תקינותמס' דגימות חריגותאחוז חריגה
ינואר3535100%35100%00%
פברואר
2828100%28100%00%
מרץ2828100%28100%00%
סה"כ דיגומים9191100%91100%00%

 

ערכים נמדדים

פרמטר נמדדערך מותר על פי התקנותממוצע רבעוניערך מקסימלי נמדדערך מינימלי נמדדהערות
כלור נותר
(מג"ל)
0.1 מינימום – 0.5 מקסימום0.340.50.1בכל נקודות הדיגום בעיר
עכירות
(NTU)

מקסימום 10.330.70.1בכל נקודות הדיגום בעיר
קוליפורמיםקטן מ-1קטן מ-1קטן מ-1

דו"ח איכות מי שתיה לרבעון הרביעי לשנת 2018

 מספר דגימות מתוכננותמס' דגימות שבוצעואחוז ביצועמס' דגימות תקינותאחוז דגימות תקינותמס' דגימות חריגותאחוז חריגה
אוקטובר2424100%24100%00%
נובמבר
3030100%30100%00%
דצמבר2424100%24100%00%
סה"כ דיגומים7878100%78100%00%

 

ערכים נמדדים

פרמטר נמדדערך מותר על פי התקנותממוצע רבעוניערך מקסימלי נמדדערך מינימלי נמדדהערות
כלור נותר
(מג"ל)
0.1 מינימום – 0.5 מקסימום0.330.40.2בכל נקודות הדיגום בעיר
עכירות
(NTU)

מקסימום 10.340.90.1בכל נקודות הדיגום בעיר
קוליפורמיםקטן מ-1קטן מ-1קטן מ-1

דו"ח איכות מי שתיה לרבעון השלישי לשנת 2018

 מספר דגימות מתוכננותמס' דגימות שבוצעואחוז ביצועמס' דגימות תקינותאחוז דגימות תקינותמס' דגימות חריגותאחוז חריגה
יולי3030100%30100%00%
אוגוסט
2424100%24100%00%
ספטמבר2424100%24100%00%
סה"כ דיגומים7878100%78100%00%

 

ערכים נמדדים

פרמטר נמדדערך מותר על פי התקנותממוצע רבעוניערך מקסימלי נמדדערך מינימלי נמדדהערות
כלור נותר
(מג"ל)
0.1 מינימום – 0.5 מקסימום0.310.40.2בכל נקודות הדיגום בעיר
עכירות
(NTU)

מקסימום 10.420.90.1בכל נקודות הדיגום בעיר
קוליפורמיםקטן מ-1קטן מ-1קטן מ-1

 

דו"ח איכות מי שתיה לרבעון השני לשנת 2018

 מספר דגימות מתוכננותמס' דגימות שבוצעואחוז ביצועמס' דגימות תקינותאחוז דגימות תקינותמס' דגימות חריגותאחוז חריגה
אפריל2121100%21100%00%
מאי
3030100%30100%00%
יוני
2424100%24100%00%
סה"כ דיגומים7575100%75100%00%

 

ערכים נמדדים

פרמטר נמדדערך מותר על פי התקנותממוצע רבעוניערך מקסימלי נמדדערך מינימלי נמדדהערות
כלור נותר
(מג"ל)
0.1 מינימום – 0.5 מקסימום0.310.40.2בכל נקודות הדיגום בעיר
עכירות
(NTU)

מקסימום 10.420.70.2בכל נקודות הדיגום בעיר
קוליפורמיםקטן מ-1קטן מ-1קטן מ-1

 

דו"ח איכות מי שתיה לרבעון הראשון לשנת 2018

 מספר דגימות מתוכננותמס' דגימות שבוצעואחוז ביצועמס' דגימות תקינותאחוז דגימות תקינותמס' דגימות חריגותאחוז חריגה
ינואר3030100%30100%00%
פברואר
2424100%24100%00%
מרץ
2727100%27100%00%
סה"כ דיגומים8181100%81100%00%

 

ערכים נמדדים

פרמטר נמדדערך מותר על פי התקנותממוצע רבעוניערך מקסימלי נמדדערך מינימלי נמדדהערות
כלור נותר
(מג"ל)
0.1 מינימום – 0.5 מקסימום0.30.40.2בכל נקודות הדיגום בעיר
עכירות
(NTU)

מקסימום 10.430.80.2בכל נקודות הדיגום בעיר
קוליפורמיםקטן מ-1קטן מ-1קטן מ-1

 

דו"ח מי שתיה לשנת 2017

 מספר דגימות מתוכננותמס' דגימות שבוצעואחוז ביצועמס' דגימות תקינותאחוז דגימות תקינותמס' דגימות חריגותאחוז חריגה
רבעון 1
ינואר – מרץ
7878100%78100%00%
רבעון 2
אפריל – יוני
7878100%78100%00%
רבעון 3
יולי – ספטמבר
7878100%78100%00%
רבעון 4
אוקטובר - דצמבר
7878100%78100%00%
סה"כ דיגומים312312100%312100%00%

ערכים נמדדים

פרמטר נמדדערך מותר על פי התקנותממוצע רבעוניערך מקסימלי נמדדערך מינימלי נמדדהערות
כלור נותר
(מג"ל)
0.1 מינימום – 0.5 מקסימום0.310.50.2בכל נקודות הדיגום בעיר
עכירות
(NTU)

מקסימום 10.510.80.0בכל נקודות הדיגום בעיר
קוליפורמיםקטן מ-1קטן מ-1קטן מ-1

 

דו"ח איכות מי שתיה לרבעון הרביעי לשנת 2017

 מספר דגימות מתוכננותמס' דגימות שבוצעואחוז ביצועמס' דגימות תקינותאחוז דגימות תקינותמס' דגימות חריגותאחוז חריגה
אוקטובר3030100%30100%00%
נובמבר
2424100%24100%00%
דצמבר
2424100%24100%00%
סה"כ דיגומים7878100%78100%00%

ערכים נמדדים

פרמטר נמדדערך מותר על פי התקנותממוצע רבעוניערך מקסימלי נמדדערך מינימלי נמדדהערות
כלור נותר
(מג"ל)
0.1 מינימום – 0.5 מקסימום0.310.50.2בכל נקודות הדיגום בעיר
עכירות
(NTU)

מקסימום 10.440.80.1בכל נקודות הדיגום בעיר
קוליפורמיםקטן מ-1קטן מ-1קטן מ-1

 

דו"ח איכות מי שתיה לרבעון השלישי לשנת 2017

 מספר דגימות מתוכננותמס' דגימות שבוצעואחוז ביצועמס' דגימות תקינותאחוז דגימות תקינותמס' דגימות חריגותאחוז חריגה
יולי2424100%24100%00%
אוגוסט
3030100%30100%00%
ספטמבר
2424100%24100%00%
סה"כ דיגומים7878100%78100%00%

ערכים נמדדים

פרמטר נמדדערך מותר על פי התקנותממוצע רבעוניערך מקסימלי נמדדערך מינימלי נמדדהערות
כלור נותר
(מג"ל)
0.1 מינימום – 0.5 מקסימום0.300.40.2בכל נקודות הדיגום בעיר
עכירות
(NTU)

מקסימום 10.520.80.2בכל נקודות הדיגום בעיר
קוליפורמיםקטן מ-1קטן מ-1קטן מ-1

 

דו"ח איכות מי שתיה לרבעון השני לשנת 2017

 מספר דגימות מתוכננותמס' דגימות שבוצעואחוז ביצועמס' דגימות תקינותאחוז דגימות תקינותמס' דגימות חריגותאחוז חריגה
אפריל2424100%24100%00%
מאי
2424100%24100%00%
יוני
3030100%30100%00%
סה"כ דיגומים7878100%78100%00%

 

ערכים נמדדים

פרמטר נמדדערך מותר על פי התקנותממוצע רבעוניערך מקסימלי נמדדערך מינימלי נמדדהערות
כלור נותר
(מג"ל)
0.1 מינימום – 0.5 מקסימום0.310.40.2בכל נקודות הדיגום בעיר
עכירות
(NTU)

מקסימום 10.550.80.0בכל נקודות הדיגום בעיר
קוליפורמיםקטן מ-1קטן מ-1קטן מ-1

 

דו"ח איכות מי שתיה לרבעון הראשון לשנת 2017

 מספר דגימות מתוכננותמס' דגימות שבוצעואחוז ביצועמס' דגימות תקינותאחוז דגימות תקינותמס' דגימות חריגותאחוז חריגה
ינואר3030100%30100%00%
פברואר
2424100%24100%00%
מרץ
2424100%24100%00%
סה"כ דיגומים7878100%78100%00%

 

ערכים נמדדים

פרמטר נמדדערך מותר על פי התקנותממוצע שנתיערך מקסימלי נמדדערך מינימלי נמדדהערות
כלור נותר
(מג"ל)
0.1 מינימום – 0.5 מקסימום0.310.40.2בכל נקודות הדיגום בעיר
עכירות
(NTU)

מקסימום 10.520.80.2בכל נקודות הדיגום בעיר
קוליפורמיםקטן מ-1קטן מ-1קטן מ-1

דו"ח איכות מי שתיה רבעון ג' 2016

חודשמס` בדיקות בקטריולוגיותמס` תוצאות הבדיקותאחוז החריגות
מתוכננות |בוצעו בפועלתקינות | חריגות
יולי25| 2525| 00
אוגוסט30| 3030| 00
ספטמבר30| 3030| 00

 

דו"ח איכות מי שתיה לשנת 2016

 מספר דגימות מתוכננותמס' דגימות שבוצעואחוז ביצועמס' דגימות תקינותאחוז דגימות תקינותמס' דגימות חריגותאחוז חריגה
רבעון 1
ינואר – מרץ
7878100%78100%00%
רבעון 2
אפריל – יוני
7878100%78100%00%
רבעון 3
יולי – ספטמבר
8585100%85100%00%
רבעון 4
אוקטובר - דצמבר
7878100%78100%00%
סה"כ דיגומים319319100%319100%00%

 

ערכים נמדדים

פרמטר נמדדערך מותר על פי התקנותממוצע שנתיערך מקסימלי נמדדערך מינימלי נמדדהערות
כלור נותר
(מג"ל)
0.1 מינימום – 0.5 מקסימום0.350.40.2בכל נקודות הדיגום בעיר
עכירות
(NTU)

מקסימום 10.6110.1בכל נקודות הדיגום בעיר
קוליפורמיםקטן מ-1קטן מ-1קטן מ-1

דו"ח איכות מי שתיה רבעון ג' 2016

חודשמס` בדיקות בקטריולוגיותמס` תוצאות הבדיקותאחוז החריגות
מתוכננות |בוצעו בפועלתקינות | חריגות
יולי25| 2525| 00
אוגוסט30| 3030| 00
ספטמבר30| 3030| 00

עכירות: מינימום : 0.2 NTU . מקסימום 0.4 NTU ממוצע רבעון ג'= 0.33 NTU
כלור נותר: מינימום : 0.1 מג"ל . מקסימום 0.9 מג"ל ממוצע רבעון ג'= 0.57 מג"ל

 

דו"ח איכות מי שתיה חצי שנתי 01-06 / 2016

חודשמס` בדיקות בקטריולוגיותמס` תוצאות הבדיקותאחוז החריגות
מתוכננות |בוצעו בפועלתקינות | חריגות
ינואר24 | 2424 | 00
פברואר24 | 2424 | 00
מרץ30 | 3030 | 00
אפריל24 | 2424 | 00
מאי30 | 3030 | 00
יוני24 | 2424 | 1בבדיקה חוזרת התוצאה נמצאה תקינה

עכירות:   מינימום : 0.2 מג"ל  . מקסימום 0.9 מג"ל    ממוצע שנתי = 0.65 NTU
כלור נותר: מינימום : 0.3 מג"ל  . מקסימום 0.4 מג"ל  ממוצע שנתי = 0.37 מג"ל
פלואוריד: ממוצע חציון א – 200 מק״ג

דו"ח איכות מי שתיה רבעון א' 2016

חודשמס` בדיקות בקטריולוגיותמס` תוצאות הבדיקותאחוז החריגות
מתוכננות |בוצעו בפועלתקינות | חריגות
ינואר24 | 2424 | 00
פברואר24 | 2424 | 00
מרץ30 | 3030 | 00

עכירות:   מינימום : 0.3 מג"ל  . מקסימום 0.4 מג"ל    ממוצע שנתי = 0.44 NTU
כלור נותר: מינימום : 0.2 מג"ל  . מקסימום 0.9 מג"ל  ממוצע שנתי = 0.62 מג"ל
פלואוריד: ממוצע רבעון א

חודשמס` בדיקות בקטריולוגיותמס` תוצאות הבדיקותאחוז החריגות
מתוכננות |בוצעו בפועלתקינות | חריגות
יולי24 | 2424 | 00
אוגוסט24 | 2424 | 00
ספטמבר30 | 3030 | 00

עכירות:  ממוצע רבעון ג׳ = 0.34 NTU
כלור נותר: ממוצע רבעון ג׳ 0.64 מג״ל

דו"ח איכות מי שתיה חצי שנתי 2015

חודשמס` בדיקות בקטריולוגיותמס` תוצאות הבדיקותאחוז החריגות
מתוכננות |בוצעו בפועלתקינות | חריגות
ינואר24 | 2424 | 00
פברואר25 | 2525 | 1בבדיקה חוזרת התוצאה נמצאה תקינה
מרץ30 | 3030 | 00
אפריל25 | 2325 | 00
מאי24 | 2424 | 00
יוני30 | 3030 | 0

בבדיקת תלונות צרכן מתאריך 5.5.15 נערכה בדיקה בקטריולוגית ונמצאה תקינה
עכירות:  ממוצע רבעון ג׳ = 0.68 NTU
כלור נותר: ממוצע חצי שנתי 0.36 מג״ל

 

דו"ח איכות מי שתיה שנתי 1.1.2014  –  31.12.2014

חודשמס` בדיקות בקטריולוגיותמס` תוצאות הבדיקותאחוז החריגות
מתוכננות |בוצעו בפועלתקינות | חריגות
רבעון 1 ינואר- מרץ72 | 7272 | 00
רבעון 2 אפריל - יוני78 | 7878 | 00
רבעון 3 יולי - ספט׳74 | 7474 | 00
רבעון 4 אוק׳ - דצמ׳77 | 7777 | 00
סה״כ שנתי301 | 301301 | 00

פלואור: ממוצע שנתי =  0.49 מ"גל
עכירות:  ממוצע שנתי = 0.69 NTU
כלור נותר: ממוצע שנתי 0.31 מג״ל

דו"ח איכות מי שתיה שנתי 2013

חודשמס` בדיקות בקטריולוגיותמס` תוצאות הבדיקותאחוז החריגות
מתוכננות |בוצעו בפועלתקינות | חריגות
רבעון 1 ינואר- מרץ107 | 107107 | 00
רבעון 2 אפריל - יוני114 | 114114 | 00
רבעון 3 יולי - ספט׳118 | 118118 | 00
רבעון 4 אוק׳ - דצמ׳116 | 116116 | 00
סה״כ שנתי455 | 455455 | 00

פלואור: ממוצע שנתי =  0.49 מ"גל
עכירות:  ממוצע שנתי = 0.69 NTU

דו"ח איכות מי שתיה שנתי 2012

חודשמס` בדיקות בקטריולוגיותמס` תוצאות הבדיקותאחוז החריגות
מתוכננות |בוצעו בפועלתקינות | חריגות
רבעון 1 ינואר- מרץ109 |109109 | 00
רבעון 2 אפריל - יוני114 | 114114 | 00
רבעון 3 יולי - ספט׳110 | 110110 | 00
רבעון 4 אוק׳ - דצמ׳126 | 126126 | 00
סה״כ שנתי459 | 459459 | 00

פלואור: ממוצע שנתי =  0.7 מ"גל
עכירות:  ממוצע שנתי = 0.8 NTU

דו"ח איכות מי שתיה שנתי 2011

חודשמס` בדיקות בקטריולוגיותמס` תוצאות הבדיקותאחוז החריגות
מתוכננות |בוצעו בפועלתקינות | חריגות
רבעון 1 ינואר- מרץ115 | 115115 | 00
רבעון 2 אפריל - יוני114 | 114114 | 00
רבעון 3 יולי - ספט׳118 | 118118 | 00
רבעון 4 אוק׳ - דצמ׳126 | 126126 | 00
סה״כ שנתי465 | 465465 | 00

פלואור: ממוצע שנתי =  0.82 מ"גל
עכירות:  ממוצע שנתי = 0.58 NTU

 

דו"ח איכות מי שתיה שנתי 2010

חודשמס` בדיקות בקטריולוגיותמס` תוצאות הבדיקותאחוז החריגות
מתוכננות |בוצעו בפועלתקינות | חריגות
רבעון 1 ינואר- מרץ105 | 105105 | 00
רבעון 2 אפריל - יוני118 | 118118 | 00
רבעון 3 יולי - ספט׳118 | 118118 | 00
רבעון 4 אוק׳ - דצמ׳112 | 112112 | 00
סה״כ שנתי453 | 453453 | 00

פלואור: ממוצע שנתי =  0.27 מ"גל
עכירות:  ממוצע שנתי = 0.76 NTU