דיווח כניסה ועזיבת נכס

 

החלפת משלמים במקרה של מכירת דירה

על שני הצדדים להגיע למחלקת שירות הלקוחות של התאגיד עם קריאת מונה נכון ליום העזיבה, לאחר שהיו במחלקת הגביה (הארנונה) של העירייה ולהגיש המסמכים הבאים:

 • דף ראשון ואחרון מחוזה מכירה חתום על ידי הצדדים, צילום תעודת זהות של שני הצדדים.
 • טופס הצהרת נפשות חתום על ידי הקונה בצירוף ספחי תעודת זהות של בני משפחת הקונה המעידים על מספר הנפשות המתגוררות בנכס.
 • טופס הצהרה על קריאת מונה חתום על ידי הצדדים.
 • טופס "שינוי פרטי מחזיק בנכס" חתום על ידי הצדדים!
 • על המוכר לסגור את חשבונו (בהתאם לקריאת המונה שנמסרה) בכרטיס אשראי או במזומן בלבד!

החלפת משלמים במקרה של השכרת דירה

על שני הצדדים להגיע למחלקת שירות הלקוחות של התאגיד עם קריאת מונה נכון ליום העזיבה, לאחר שהיו במחלקת הגביה (הארנונה) של העירייה ולהגיש המסמכים הבאים:

 • דף ראשון ואחרון מחוזה השכירות החדש חתום על ידי הצדדים.
 • צילום תעודת זהות של שני הצדדים.
 • טופס הצהרת נפשות חתום על ידי הדייר הנכנס בצירוף ספחי תעודת זהות של בני משפחת הקונה המעידים על מספר הנפשות המתגוררות בנכס.
 • טופס הצהרה על קריאת מונה חתום על ידי הצדדים.
 • טופס "שינוי פרטי מחזיק בנכס" חתום על ידי הצדדים! על הדייר היוצא לסגור את חשבונו (בהתאם לקריאת המונה שנמסרה) בכרטיס אשראי או במזומן בלבד!

הערות:

 • החלפת המשלמים תתבצע רק לאחר שהדייר החדש / בעל הנכס חתם על טופס "שינוי פרטי מחזיק בנכס"
  והצהיר כי הינו מקבל חזקה על מד המים!
 • במקרה שתקופת השכירות קצרה מ- 12 חודשים, לא ניתן לעדכן את השוכר החדש כמשלם בחשבון המים,
  על כן החשבון יישאר על שם בעל הנכס!

אישור העדר חובות

על מבקש האישור להגיע למשרדי התאגיד עם קריאת מד המים נכון ליום בקשת האישור, למלא טופס הצהרה על קריאת מונה מד מים, ולסגור את חשבונו בהתאם לקריאה.
רק לאחר השלמת התהליך, יופק למבקש טופס העדר חובות לתאגיד המים מי קרית גת.
במידה ואין באפשרות המבקש להצהיר על קריאת מונה מד המים – יוצא האישור נכון ליום הקריאה האחרונה שבוצעה על ידי התאגיד, וזאת בתנאי כי לא קיימת יתרה לתשלום.