הערכות לאירוע הפסקת מים או לחירום

תאגיד המים והביוב מי קרית גת פועל כל העת, להבטחת אספקת המים וסילוק הביוב כסדרם, אולם יחד עם זאת קיימים איומים,
דוגמת רעידת אדמה, תקלות טכניות וכשלים במערכת הארצית העלולים להוביל את כולנו להתמודדות עם משברי המים.

בכדי להיות מוכנים לאירוע כזה בצורה מיטבית, באחריות כל משפחה, להכין מספר מוצרים הנמצאים ממילא בשימוש יומיומי בבית:

 • 4 ליטר מים לנפש, אותם יש להחליף אחת לחודש (ניתן להשתמש במים המוחלפים להשקיה/שטיפת רצפות או הדחת שירותים, ע"י הכנסתם לפתח העליון של הניאגרה)
 • מגבונים לחים/ג`ל אנטי בקטריאלי (כתחליף מים לצרכי היגיינה)
 • שקיות ניילון (לאיסוף פסולת ומגבונים לחים משומשים).

את הפריטים הללו יש לאחסן במקום יבש וקריר.
מומלץ להשתמש מפעם לפעם בפריטים המאוחסנים ולהחליפם בחדשים, כך שישמרו טריים וראויים לשימוש.

בתאגיד תופעל יחידת ביטחון מים וחרום, ע"פ הנחיות הממונה על תאגידי המים והביוב, בכל אירוע של הפסקת מים ממושכת או בעת חירום.
יחידת בטחון המים והחרום, נערכת להתמודדות עם תרחישי משברי מים מכל הסוגים, באמצעות:

 • הכנת תוכניות חרום בתאגיד
 • תאום מול הרשות המקומית, באשר לשיתוף הפעולה בעת הצורך
 • הכנת וביצוע תרגילים משותפים, לדימוי מצבי חרום ומשברי מים

הצטיידות בהיקף נרחב, באמצעים לאספקת מים כגון:

 •  מיכלי מים בגדלים שונים
 •  ערכות לפריסת נקודות חלוקת מים לתושבים
 • בשעת חרום
 • משאבות מים
 • גנרטורים לחרום
 • ציוד נוסף לצורך תפעול נקודות החלוקה

בעת חרום ועל פי הצורך, תותקנה נקודות חלוקת מים, במיקומים שיועברו לידיעת הציבור.
התאגיד יספק מים לחלוקה לתושבים בנקודות החלוקה מידע נוסף ועדכני יועבר לציבור ע"פ הצורך, באמצעי התקשורת השונים.