מדידת מים

מספר מד המים – נועד לשייך את מד המים ללקוח. במערכת הבילינג של התאגיד מופיעים כל הפרטים הנוגעים למד המים על פי מספר זה. מספר מד המים מופיע גם בחשבון המים.

קריאת המים – הספרות השחורות מציינות את כמות צריכת המים במ"ק מלאים (1 מ"ק=1000 ליטר). הספרות האדומות מציינות את מספר הליטרים ואינן מופיעות בחשבון המים.

  • פרפר מרכזי – בשעת צריכת מים אמור הפרפר המרכזי להסתובב.
  •  במידה שקיימת צריכת מים, אולם הפרפר אינו מסתובב
  •  מד המים אינו תקין.
  •  במידה שכל ברזי הבית והחצר סגורים, אולם הפרפר מסתובב, קרוב לוודאי שקיימת נזילה. יש להזמין שרברב.

פרפר קטן וספרות מסביבו – נועדו לבדיקת תקינות וכיול במעבדה. אין לגעת בהם.

חץ – מעיד על כיוון זרימת המים. מדי מים מורכבים כאשר כיוון החץ מכוון כלפי בית הצרכן. במידה שכיוון החץ הוא מהבית החוצה, מד המים אינו מורכב כהלכה, ויש לפנות למוקד השירות.

תקלות במד המים 
כאשר ארעה תקלה במד המים, כגון נזילה, זכוכית שבורה, שעון תקול וכדומה, יש לדווח מייד למוקד שרות הלקוחות.

בדיקת מד המים
אם קיים חשש שמד המים אינו מודד כשורה את כמות המים הנצרכת, ניתן להגיש בקשה לבדיקת תקינותו. הבדיקה כרוכה בתשלום, במידה וטרם חלפו 7 שנים ממועד התקנת מד המים. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבונך מעלות הבדיקה וחשבונך ייערך מחדש.
מד המים נשלח לבדיקה טכנית באמצעות מעבדה חיצונית המוסמכת על ידי רשות המים ופועלת על פי התקנים שנקבעו לכך.

לפיכך, לצורך משלוח מד המים לבדיקה יפורק מד המים ויותקן בדירתך מד מים חדש. תוצאות בדיקת מד המים תישלח לביתך תוך שלושה שבועות עד חודש ימים, ובהתאם לתוצאות הבדיקה נפעל באשר לחיוב המים.

צפייה בנתוני מים

 מדריך לצרכן אמות מידה בנושא צריכה – לפתיחה לחץ כאן

כללי תאגידי מים וביוב – לפתיחה לחץ כאן