פעילות פורים

 

מועד פרוט יום תאריך מי גת
פורים תענית אסתר יום רביעי 20/03/2019 עד 17:00
פורים פורים יום חמישי 21/03/2019 עד 12:00