החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

החלפת צנרת ביוב ברובע הנביאים

הנדסה

הנדסה

הנדסה

הנדסה

סיור קבלנים לחיבור קו מים לרובע הבנים

סיור קבלנים לחיבור קו מים לרובע הבנים

סיור קבלנים לחיבור קו מים לרובע הבנים

סיור קבלנים לחיבור קו מים לרובע הבנים

החלפת קו מים ראשי בשדרות לכיש

החלפת קו מים ראשי בשדרות לכיש

החלפת קו מים ראשי בשדרות לכיש

החלפת קו מים ראשי בשדרות לכיש

החלפת מכסי ביוב בעיר

החלפת מכסי ביוב בעיר

החלפת מכסי ביוב בעיר

החלפת מכסי ביוב בעיר

החלפת קווי מים ברחוב נפתלי

החלפת קווי מים ברחוב נפתלי

החלפת קווי מים ברחוב נפתלי

החלפת קווי מים ברחוב נפתלי

החלפת מגופים בעיר

החלפת מגופים בעיר

החלפת מגופים בעיר

החלפת מגופים בעיר