פרויקטים שבוצעו 


בשנת 2010 החלה מי ק.גת בישום תכנית רב שנתית לשדרוג מערכת הולכת הביוב בקרית-גת מתוך מטרה לשפר את איכות החיים של תושבי העיר ולשמור על סביבה נקייה ובריאה. במסגרת תוכנית זו במהלך השנים הבאות תוחלף מרבית צנרת הביוב בעיר בהתאם לתקנות השונות.

פרויקטים שבוצעו בשנים 2010-2011 

החלפת מאסף הביוב ברחוב חשוון דרך הדרום– הוחלף מאסף ביוב ראשי המנקז את אזור המלאכה המזרחי ודרך הדרום, היקף העבודה
היהו כ 2 מליון ₪ וכלל ריבוד והחלפת תשתית האספלט ברח` חשוון
החלפת מאסף ביוב ברחוב תמוז– מאסף הביוב ברחוב תמוז קולט את שפכי התעשייה באזור
התעשייה הישן של קריית-גת. צינור זה הינו ישן מאד וכתוצאה מהזרמת שפכים תעשייתיים קרס קו הביוב
והווה סכנה לציבור. במהלך שנת 2010 החליף ושדרג התאגיד את מאסף הביוב ושידרג את המסיעה והרחוב כולו היקף הפרויקט כ3 מליון₪

מאסף ביוב ברחוב הגפן– במסגרת שדרוג תשתיות הביוב במרכז העיר תוכננה והוחלפה צנרת הביוב באזור רחוב הגפן.

פרויקטים לשדרוג מערכת המים בקריית גת

מי ק. גת מתכננת לשדרג את תשתיות המים בעיר קריית גת מתוך מטרה להבטיח אספקת מים רציפה בטוחה ובאיכות ראויה על פי התקנות וכל דין.
החלפת מדי מים לשיפור השירות לתושבים- לאור העלייה במחירי המים ומתוך מטרה להגביר את אמינות המידע והחיוב של התושבים, במהלך השנים האחרונות הוחלפו כל מדי המים בעיר למדי מים אשר עברו כיול ושיפוץ בהתאם לנדרש בחוק וזאת להבטיח קריאה מדויקת ונכונה של מדי המים. היקף הפרויקט נאמד בכ 1.5 מליון ₪.

החלפת צנרת מים בשדרות לכיש – צנרת המים בשדרות לכיש המהווה עורק ראשי בעיר הייתה ישנה וגרמה לפגיעה באיכות המים ומערך אספקת המים לתושבים.
בשנת 2011 הוחלפה צנרת המים בשדרות לכיש בהיקף של 3.5 מליון ₪.

הקמת בריכת מים לעיר קריית גת – העיר קריית גת ניזונה ממים המסופקים ע"י חברת מקורות . לעיר אין כל אוגר מקומי שלה אשר יבטיח את אספקת המים לתושבים בשעת חירום.
על פי הוראת ראש העיר מר אבירם דהרי מי ק. גת החלה בפרויקט תכנון של בריכת מים לעיר קריית גת וזאת מתוך מטרה להבטיח אספקת מים סדירה לעיר בזמן חירום.
היקף הפרויקט מוערך בכ- 10 מיליון ₪ ומתוכנן להסתיים ב2015.

פרויקט נטרול ריחות – כידוע ,בשנים האחרונות סובלים תושבי קריית-גת ממפגעי ריח שונים, במיוחד בחודשי הקיץ. מי ק. גת בהוראת ר. העיר לקחה על עצמה את האחריות לפתור ולסלק את המטרדים.
בשלב ראשון על מנת ללמד על מקורות מטרדי הריח נשכרה חברת יעוץ בינלאומית INC. "ODOTECH" . מקנדה.

בסקר נמצא כי יש חשש שאחד ממקורות מטרדי הריח הינו צינור הולכת הביוב הראשי למכון טיפול בשפכים של העיר הנמצא מערבית מצומת פלוגות. מי ק. גת אטמה את הצנרת והתקינה על קו ההולכה מסננים הקולטים את הריחות הנפלטים מצינור הביוב וע"י כך נמנע פיזור מטרדי הריח ממקורות אלה. על מנת לוודא את פעילותם התקינה של המסננים מתבצע ניטור ריחות רציף ע"י מכשירי מדידה שהותקנו ע"י התאגיד.