הצהרת מדיניות האיכות המשולבת

 

תאגיד קרית גת (2008) בע"מ הוקם למען ועבור התושבים על מנת להבטיח כי כספי התושבים המשולמים בעבור אגרות המים והביוב יוחזרו אליהם באמצעות השקעה בתשתיות חדשות ושיפור התשתיות הקיימות. השקעה זו תבטיח איכות גבוהה של מים וסילוק נכון של הביוב, וזאת תוך כדי  תחזוקה ראויה וטובה של המערכת העירונית.

 

התאגיד מתחייב לפעול ללא ליאות להענקת השירות הטוב ביותר ללקוחותיו, לפעול לפי הוראות החוק, ובנוסף גם על פי הנחיות כללי ניהול איכות ומצוינות המפורטים בתקן ISO 9001, וכן בתקני ISO 14001 לניהול סביבתי ובתקן ISO 18001 לניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

 

להגשמת מטרות אלו הגדירה הנהלת החברה את יסודות מדיניות האיכות המשולבת שלה:

  • התחייבות לקביעת יעדי איכות ומצוינות, וכן יעדים להגברת בטיחות ובריאות עובדיה, לקוחותיה ומבקריה, ולניהול יעיל של משאבי הסביבה בכל תחומי השפעתה. הנהלת החברה מחויבת לוודא עמידה ביעדים אלו, ולחתור לשיפור מתמיד.
  • מתן שירותים באופן מקצועי אדיב, איכותי, יעיל ומועיל ללקוחות החברה, תוך מתן מענה מיטבי לפניית לקוחות.
  • שיפור מתמיד של תשתיות המים והביוב העירוניות, תוך מענה לגידול בצרכי האוכלוסייה והעסקים בעיר, ותוך הקפדה על בטיחות העובדים והתושבים, מזעור מפגעים סביבתיים, ועידוד שימוש יעיל וחסכוני במשאבי הטבע.
  • מיקוד מערכת האיכות המשולבת בהיבטים של מניעת ליקויים, יחד עם זיהוי פערים מול היעדים שהוצבו, והשלמת פערים אלו תוך בקרה וניטור התהליכים.
  • יצירת אווירה של שקיפות תקשורת פתוחה אשר תעודד לקוחות ועובדים לבטא את צרכיהם.
  • קידום וטיפוח המשאב האנושי.

 

הנהלת מי קריית גת מחויבת ופועלת בכל האפיקים האפשריים על מנת להגשים ולתחזק את מדיניות האיכות המשולבת. הצהרה זו מובאת לידיעת הדירקטוריון, העובדים, ולידיעת כל לקוחות החברה, הספקים וקבלני המשנה שלה.

 

הנהלת החברה מתחייבת להקצות את האמצעים והמשאבים הדרושים לקיומה וליישומה של מדיניות האיכות המשולבת הלכה למעשה. 

 

בברכה,

מר עמי אביטן, מ"מ מנכ"ל מי קרית גת (2008) בע"מ