חזון המנכ"ל

תאגיד מי ק. גת (2008) בע"מ הוקם למען ועבור התושבים וזאת בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א – 2001,
אשר מטרתו רובה ככולה להבטיח, כי כספי התושבים המשולמים בעבור אגרות המים והביוב יוחזרו אליהם באמצעות
השקעה בתשתיות חדשות ושיפור תשתיות קיימות בכדי להבטיח איכות גבוהה של מים וסילוק נכון של הביוב וזאת
ע"י תחזוקה ראויה וטובה של המערכות העירוניות.

מאז הקמת התאגיד הושקעו מיליוני שקלים בשיפור, בשדרוג ובפיתוח תשתיות המים והביוב בעיר וכך גם במסגרת תוכניותיו

לעתיד אשר מייעדות סכומי כסף לא מבוטלים לנושאים אלו  וזאת במקביל להטיית אוזן קשבת לצרכי התושבים לשם שיפור מתמיד של השירות.

לנגד עיני ולנגד צוות עובדי התאגיד עקרון חשוב במעלה והוא, כי תושבי העיר יהיו שבעי רצון מרמת השירות הניתנת להם ע"י התאגיד
כאשר במקביל חשוב לנו לשמוע על  הבעיות בהן הציבור נתקל בכדי לסייע בפתרונם ולייעל את השירות שהציבור בקרית גת מקבל.

אתר האינטרנט החדש הוקם קודם כל לטובת הציבור ולשימושו.

באמצעותו ניידע אתכם בנושאים שונים כמו עדכוני חקיקה, דיווח בגין איכות המים בעיר, פרויקטים בביצוע, מכרזים מתוכננים וכדומה.

תאגיד המים והביוב אשר פועל תחת ניהולי מתחייב כי:

  •  אספקת המים, פינויי וטיפול בביוב ייעשה באיכות גבוהה ובאופן רציף לתושבי העיר קרית גת.
  • יהיה המוביל בתחומו ברמת השרות, האיכות והרווחיות.
  • יפעל להתנהלות יעילה ואיכותית תוך שמירה קפדנית על איכות הסביבה ומניעת מפגעים בריאותיים וסביבתיים.

 

פרטי דירקטורים מכהנים יוני 2018

 

  • גב' ציפי בן טולילה יו״ר הדירקטוריון
  • גב' מזל שניר – מ"מ יו"ר הדירקטוריון
  • גב' אהובה מרציאנו – חברת דירקטוריון
  • מר שלמה דיין – חבר דירקטוריון
  • מר חיים שלום – חבר דירקטוריון
  • מר עמי אזולאי- חבר דירקטוריון

נשמח לשמוע דעתכם ועמדתכם בנושאים השונים.

שלכם ולמענכם,

תאגיד מי ק. גת
(2008) בע"מ