מטרות ויעדים

 

התאגיד הציב יעדים ומטרות שעל פיהם בכוונתו לפעול במהלך השנים הקרובות. היעדים הוגדרו לפי מספר תחומים:

פיתוח, תשתית ומחקר:

 • שדרוג מערך המשאבות לצורך השגת יעילות אנרגטית וחיסכון כספי
 • שדרוג צנרת המים והביוב בעיר להובלת מים סדירה ומניעת תקלות
 • הטמעת שיפורים טכנולוגיים בתחום המדידה, הפיקוח והתקשורת
 • צמצום פחת המים – מים המתבזבזים כתוצאה מנזילות או מים שאינם  נמדדים
 • שדרוג אמצעי המדידה הביתיים לטכנולוגיות מתקדמות ומדויקות יותר

איתנות פיננסית:

 • שיפור שיעורי הגבייה והגברת האכיפה בכל רחבי העיר
 • ניתוב רווחים לטובת פרויקטים להחלפת תשתיות ושיפור איכות והספקת מי השתיה.
 • השקעת רווחים באפיקים מניבים וגיוס כספים מהציבור כמורשה בחוק

חינוך וסביבה:

 • חינוך לשימוש מושכל במים ובתשתיות הביוב.
 • חינוך הדור הצעיר לערכים סביבתיים.
 • שיתוף פעולה עם גופים סביבתיים לשמירה על ערכי טבע ומים.
 • עידוד שיתוף פעולה עם גופים אקדמיים וטכנולוגיים בתחומי משק המים השונים