אגף הנדסה- קבלת קהל

הגשת תוכניות סניטריות, אישור תעודות גמר-קבלת קהל לנושאים אלו תתבצע בתיאום מראש בלבד מול מזכירת הנדסה- .

אישורי חפירה.

דמי הקמה.

בקשה לקבלת מד מים לבנייה/קבוע.

יום ב' 9:00-13:00

יום ג '  16:00-18:00

יום ה' 9:00-12:00

בברכה,

נתנאל אלימלך

מהנדס ראשי מי ק. גת