מועד יום
תאריךשעות פעילות
פוריםפוריםראשון
12.3.17עד - 12:00
פסחפסח - ערב פסחשני10.4.17 המוקד סגור
פסח - חג ראשון
שלישי
11.04.2017המוקד סגור
פסח - חוה"מ
12-13.04.2017עד - 12:00
פסח - ערב חג שני
ראשון
16.04.2017עד - 12:00
פסח - חג שני
שני
17.04.2017המוקד סגור
מימונה18.4.2017רגיל
יום השואהערב יום השואהשני24.4.2017עד - 18:00
יום הזיכרון/ עצמאות יום הזיכרון / ערב יום עצמאותשני01.05.2017המוקד סגור
יום העצמאותשלישי01.05.2017המוקד סגור
ל"ג בעומרל"ג בעומרראשון14.05.2017רגיל
שבועותערב שבועות
שלישי30.05.2017עד - 12:00
שבועותרביעי31.05.2017המוקד סגור
9 באבערב 9 באבשלישי01.08.2017רגיל
ראש השנה ערב ראש השנה רביעי20.09.2017עד - 12:00
ראש השנה חמישי - שישי21.09.2017 -22.09.2017המוקד סגור
יום כיפור ערב יום כיפור
שישי29.09.2017עד - 12:00
יום כיפור שבת30.09.2017המוקד סגור
סוכותערב סוכותרביעי04.10.2017עד - 12:00
סוכות – חג ראשון
חמישי05.10.2017המוקד סגור
חוה"מ סוכותראשון - שלישי08.10.2017 - 10.10.2017המוקד סגור
הושענא רבה חג שנירביעי11.10.2017המוקד סגור
שמחת תורהחמישי12.10.2017המוקד סגור
חנוכהא' חנוכה (נר ראשון) יום רביעי
13.12.2017עד - 13:00