שעות פעילות המוקד הטלפוני בחגים

 

מועד יום
תאריךשעות פעילות
פוריםפוריםחמישי
24/03/2016עד - 12:00
פסחפסח - ערב פסחשישי22/04/2016המוקד סגור
פסח - חג ראשון
שבת
23/04/2016המוקד סגור
פסח - חוה"מ
24-27/04/2016עד - 12:00
פסח - ערב חג שני
חמישי
28/04/2016עד - 12:00
פסח - חג שני
שישי
29/04/2016המוקד סגור
01/05/2016חוזרים לעבוד רגיל
יום השואהערב יום השואהרביעי04/05/2016עד - 18:00
יום זיכורון/ עצמאות ערב יום הזיכרוןשלישי10/05/2016עד - 18:00
יום הזיכרון / ערב יום עצמאותרביעי11/05/2016עד - 12:00
יום העצמאותחמישי11/05/2016המוקד סגור
ל"ג בעומרל"ג בעומרחמישי25/05/2016עד - 18:00
שבועותערב שבועות
שבת11/06/2016המוקד סגור
שבועותראשון12/06/2016המוקד סגור
9 באבערב 9 באבשבת13/08/2016המוקד סגור
9 באבראשון14/08/2016עד - 16:00
ראש השנה ערב ראש השנה ראשון02/10/2016עד - 12:00
ראש השנה שני - שלישי03/10/2016 - 04/10/2016המוקד סגור
צום גדליהרביעי05/10/2016עד - 17:00
יום כיפור ערב יום כיפור
שלישי11/10/2016עד - 12:00
יום כיפור רביעי12/10/2016המוקד סגור
סוכותערב סוכותראשון16/10/2016עד - 12:00
סוכות – חג ראשון
שני17/10/2016המוקד סגור
חוה"מ סוכותשלישי - חמישי20/10/2016 - 18/10/2016עד - 12:00
חוה"מ סוכותשישי21/10/2016המוקד סגור
ערב חג שניראשון23/10/2016עד - 12:00
שמחת תורהשני24/10/2016המוקד סגור
חנוכהא' חנוכה (נר ראשון) יום ראשון
2512/2016עד - 18:00