הודעות לציבור

לציבור התושבים!

מחלקת שירות הלקוחות תהיה סגורה לקבלת קהל בין התאריכים 24-28/4 עקב חג הפסח.

ביום ראשון 1.5.16 תתקיים קבלת קהל בין השעות 8:30-15:00 בלבד.

 

חג פסח כשר ושמח