צרכנים יקרים לרשותכם מספר ערוצי תשלום ע"י הוראת קבע.