hon16

מכרז 04/2018
לצפייה לחץ כאן

מכרז 04/2018

מכרז 04/2018 - הורדת קובץ

mab31_G2819

מכרז 04/2018
לצפייה לחץ כאן

מכרז 04/2018

מכרז 04/2018 - הורדת קובץ

mab18_G2820

מכרז 03/2018
לצפייה לחץ כאן

מכרז 03/2018

מכרז 03/2018 - הורדת קובץ

MAARIV-02

לרכישה ואספקה של סודיום היפוכלוריד ואלום
לצפייה לחץ כאן

לרכישה ואספקה של סודיום היפוכלוריד ואלום

לרכישה ואספקה של סודיום היפוכלוריד ואלום - הורדת קובץ

red-water-22

דף מידע לציבור – מים אדומים
לצפייה לחץ כאן

דף מידע לציבור – מים אדומים

דף מידע לציבור – מים אדומים - הורדת קובץ

22.08.2018

הודעה לציבור – שינוי באיכות מי השתייה
לצפייה לחץ כאן

הודעה לציבור – שינוי באיכות מי השתייה

הודעה לציבור – שינוי באיכות מי השתייה - הורדת קובץ

NO-WATER-11.02.2018

הפסקת מים 11.12.2018
לצפייה לחץ כאן

הפסקת מים 11.12.2018

הפסקת מים 11.12.2018 - הורדת קובץ

NO-18.01.2018

הפסקת מים 24.01.2018
לצפייה לחץ כאן

הפסקת מים 24.01.2018

הפסקת מים 24.01.2018 - הורדת קובץ

press-08012018

מכרז 01/2018 אספקה והנחת צנרת להולכת קולחים להשקייה בקרית גת
לצפייה לחץ כאן

מכרז 01/2018 אספקה והנחת צנרת להולכת קולחים להשקייה בקרית גת

מכרז 01/2018 אספקה והנחת צנרת להולכת קולחים להשקייה בקרית גת - הורדת קובץ

water-0118

דוח איכות המים רבעון 4 2017
לצפייה לחץ כאן

דוח איכות המים רבעון 4 2017

דוח איכות המים רבעון 4 2017 - הורדת קובץ

pir2-01.01

מכרז 06/2017 עבודות שיקום ופיתוח תשתיות מים
לצפייה לחץ כאן

מכרז 06/2017 עבודות שיקום ופיתוח תשתיות מים

מכרז 06/2017 עבודות שיקום ופיתוח תשתיות מים - הורדת קובץ

pir-01

מכרז 06/2017 עבודות שיקום ופיתוח תשתיות מים
לצפייה לחץ כאן

מכרז 06/2017 עבודות שיקום ופיתוח תשתיות מים

מכרז 06/2017 עבודות שיקום ופיתוח תשתיות מים - הורדת קובץ